Trubbstjärtat långebarn - Martin Ödmar

art:Trubbstjärtat långebarn (Leptoclinus maculatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Lövmask
fångstdatum:2023-08-01
uppdaterad:2023-08-01 18:20:10