Spetsstjärtad smörbult - Martin Ödmar

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2023-08-01
uppdaterad:2023-08-01 18:20:23