foto: Stefan Falkenberg

Atlantisk bonito - Hasse Lindqwist

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1220
längd:53
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Genomlöpare Tobis Imitation
fångstdatum:2023-08-03
uppdaterad:2023-08-04 10:15:23