Guldfisk - Peter Nilsson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Damm I Uddevalla
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2021-07-29
uppdaterad:2023-08-05 12:39:39