Sutare - Patrik Andersson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:1400
längd:
fångstplats:Gotland
metod:Bottenmete
bete:Mask/majs
fångstdatum:2023-07-13
uppdaterad:2023-08-07 17:56:05