Spetsstjärtad smörbult - Erik Siemers

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Havsborstmask
fångstdatum:2023-08-07
uppdaterad:2023-08-08 14:27:56