Benlöja - Adam Pihlquist

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:39
längd:16
fångstplats:Kungsbackaån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2023-06-28
uppdaterad:2023-08-09 13:22:55