Sill - Jonas Skogberg

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:
längd:6
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Isfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: