Storspigg - Jonas Skogberg

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Halland
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: