Sandstubb - Jonas Skogberg

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Marstrand
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:
uppdaterad: