Sarv - Jonas Skogberg

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:
längd:
fångstplats:Göta älv
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: