Näbbgädda - Jonas Skogberg

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Valda Sandö
metod:Spinnfiske
bete:Viking Herring
fångstdatum:
uppdaterad: