Pigghaj - Jonas Skogberg

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Bottenmete
bete:Makrillfile
fångstdatum:
uppdaterad: