Makrill - Jonas Skogberg

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:500
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: