Långa - Jonas Skogberg

art:Långa (Molva molva)
vikt:7500
längd:
fångstplats:Skagerack Vrak
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: