Id - Jonas Skogberg

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2145
längd:
fångstplats:Viskan
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: