Gärs - Jonas Skogberg

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Å Vid Mariestad
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: