Gädda - Jonas Skogberg

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:1000
längd:
fångstplats:Östansforsån
metod:Haspel
bete:Spinnare
fångstdatum:
uppdaterad: