Gråsej - Jonas Skogberg

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Norska Rännan
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: