Glyskolja - Jonas Skogberg

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Makrillstrimla
fångstdatum:
uppdaterad: