Blåkäxa - Jonas Skogberg

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:
längd:
fångstplats:10 Gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrillstrimla
fångstdatum:
uppdaterad: