Atlantisk bonito - Jonas Skogberg

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1170
längd:50
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:
fångstdatum:2023-08-13
uppdaterad:2023-08-14 16:13:55