Benlöja - Jonas Skogberg

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: