Björkna - Jonas Skogberg

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:510
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad:2023-08-14 11:50:20