Atlantisk bonito - Axel Larsson

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1400
längd:52
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2023-08-13
uppdaterad:2023-08-16 12:01:23