Gärs - Theo Björkman

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Stensjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2023-08-16 12:01:29