Groplöja - Jonas Skogberg

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:5
längd:4
fångstplats:Liten Sjö I Kungsbacka
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2023-08-17
uppdaterad:2023-08-17 17:22:48