Mindre kungsfisk - Adam Pihlquist

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:118
längd:23
fångstplats:Fladen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2023-08-17
uppdaterad:2023-08-17 19:56:30