Makrill - Jim Larsson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:530
längd:40
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2023-08-17
uppdaterad:2023-08-18 12:06:30