foto: Tom Larsson

Pigghaj - Jim Larsson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:1400
längd:71
fångstplats:Måseskär
metod:Havsmete
bete:Makrill
fångstdatum:2023-08-17
uppdaterad:2023-08-18 12:06:31