Skäggtorsk - Anders Lilja

art:Skäggtorsk (Trisopterus luscus)
vikt:150
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2023-08-19
uppdaterad:2023-08-20 10:40:54