Mört - Maximilian Mangelus

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:770
längd:40
fångstplats:Dalälven
metod:
bete:
fångstdatum:2023-06-15
uppdaterad:2023-08-20 16:07:50