Röding - Jim Larsson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:2000
längd:55
fångstplats:Vättern
metod:Vertikalspinn
bete:Pirk
fångstdatum:2023-08-24
uppdaterad:2023-08-25 14:06:41