Sutare - Dennis Norén

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Lilla Tjärby
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2023-09-04
uppdaterad:2023-09-05 10:05:43