Spetsstjärtad smörbult - Andreas Schild

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:5
längd:9
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Daggmask
fångstdatum:2023-09-09
uppdaterad:2023-09-11 05:46:17