foto: Vilmar Alexandersson

Taggmakrill - Love Alexandersson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:1
längd:10
fångstplats:Jordfall Hamn
metod:Agnad Microhäckla
bete:Räka
fångstdatum:2023-08-09
uppdaterad:2023-09-11 05:46:43