Gärs - Viktor Erickson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Sjölyckan
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad:2023-09-11 17:26:47