Lake - Viktor Erickson

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:Götaälv
metod:
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2023-09-11 17:26:56