Röding - Viktor Erickson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gråhedadammen
metod:Pimpelfiske
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad:2023-09-11 17:26:58