Solabborre - Viktor Erickson

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Damm I Kungsbacka
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad:2023-09-11 17:26:59