foto: Kelvin Hylén

Taggmakrill - Christian Nilsson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjärnö
metod:Bottenmete
bete:Kubbong
fångstdatum:2023-09-12
uppdaterad:2023-09-13 06:06:06