Taggmakrill - Adam Pihlquist

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Jordfall Hamn
metod:Microhäckla
bete:
fångstdatum:2023-09-16
uppdaterad:2023-09-17 18:21:36