foto: Jezper Ivarsson

Mindre kungsfisk - Erik Siemers

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Koster
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2023-09-17
uppdaterad:2023-09-17 18:22:02