Grönling - Dennis Norén

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Nyrebäcken Halmstad
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2023-09-16
uppdaterad:2023-09-17 18:23:10