foto: Sanna Alexandersson

Lax - Love Alexandersson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:4300
längd:79
fångstplats:Nissan
metod:Spinn
bete:Spinnare
fångstdatum:2023-09-24
uppdaterad:2023-09-25 06:40:52