Blålånga - Marc Westrin

art:Blålånga (Molva dypterygia)
vikt:6000
längd:116
fångstplats:Snabeluerlandet I Skagerrak
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2023-06-17
uppdaterad:2023-09-25 11:50:23