Sjustrålig smörbult - Dennis Norén

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Frilina
bete:
fångstdatum:2023-09-27
uppdaterad:2023-09-29 12:06:22