foto: Arvid blixt

Bäckröding - Erik Siemers

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Mullesjö
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2023-10-01
uppdaterad:2023-10-02 10:53:40