Piggvar - Kelvin Hylen

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:6200
längd:68
fångstplats:Kosterfjorden
metod:Kikfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2023-10-23
uppdaterad:2023-10-24 17:08:58