Skäggsimpa - Lars Örnskov

art:Skäggsimpa (Agonus cataphractus)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2023-11-21
uppdaterad:2023-11-21 21:48:39